ŠOLSKI SKLAD

Na osnovni šoli deluje  šolski sklad, ki ga upravlja sedemčlanski upravni odbor. Sklad vodi predsednica Polona Škrubej, podpredsednica je Sonja Strgar. Članice UO šolskega sklada so: Fanika Kočnar, Alenka Lednik, Nina Atelšek, Marija Robnik in Tadeja Robnik .

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad sredstva porablja za financiranje dejavnosti in potreb, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira: pomoč socialno šibkim učencem za plačilo prehrane in ostalih dejavnosti na šoli, subvencioniranje šole v naravi in drugih izven šolskih dejavnost, za nakup posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,  sredstva za zviševanje standarda pouka…

Članice upravnega odbora so na oktobrski seji naredile načrt pridobivanja  sredstev za šolsko leto 2019/2020:

  • zbiranje odpadnega papirja (sredstva bomo namenili za financiranje poletne in zimske šole v naravi)
  • sodelovanje na dobrodelni akciji OORK Drobtinica
  • novoletni bazar – ponudba izdelkov, ki jih učenci ustvarijo sami
  • zbiranje prostovoljnih prispevkov na raznih prireditvah v šoli in kraju
  • zbiranje sredstev od donatorjev.

Če imate možnost, vas vljudno prosimo za donatorski prispevek na transakcijski račun šolskega sklada, mi pa vam bomo posredovali donatorsko pogodbo oz.  potrdilo o plačilu donacije.

Številka podračuna šolskega sklada OŠ Blaža Arniča Luče je:

TRR: 01267-6030666732, namen plačila donacija, sklic 00 234011.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka in potrudili se bomo, da bodo vaša sredstva porabljeni namensko, za bolj kakovostno življenje naših otrok.

September 2019                                              UO ŠOLSKEGA SKLADA

PDF-Logo  Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2018/2019

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)