ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani!

Na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče deluje Šolski sklad, ki ga upravlja sedemčlanski upravni odbor  predstavnikov staršev in šole.
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev s prispevki staršev, občanov, donacij podjetij, zbiranja odpadnega papirja in iz drugih virov.
Sklad sredstva porablja za financiranje dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira: pomoč socialno šibkim učencem za plačilo prehrane in ostalih dejavnosti na šoli, subvencioniranje šole v naravi in drugih izvenšolskih dejavnosti (ekskurzije, kulturni, športni in naravoslovni dnevi, predstave itd.),  nakup posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,  sredstva za zviševanje standarda pouka in drugo.

Upravni odbor je na septembrski dopisni seji pripravil načrt pridobivanja  sredstev za šolsko leto 2021/2022. Zaradi epidemije bodo tudi v tem šolskem letu odpadle aktivnosti, na katerih je sklad v preteklosti pridobival največ sredstev (dobrodelna akcija RK Drobtinica, novoletni bazar, kulturne prireditve). Letos bi zato radi pridobili več sredstev za delovanje sklada s prostovoljnimi prispevki staršev in z donacijami podjetnikov.

Načrt pridobivanja sredstev za šolski sklad:

  • zbiranje odpadnega papirja,
  • zbiranje prostovoljnih prispevkov staršev,
  • zbiranje sredstev z donacijami podjetnikov,
  • zbiranje prispevkov na raznih prireditvah, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

Če imate možnost, vas vljudno prosimo za vaš donatorski prispevek na transakcijski račun Šolskega sklada, mi pa vam bomo posredovali donatorsko pogodbo in potrdilo o plačilu donacije.

Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Blaža Arniča Luče je:

TRR: SI560126 7603 0666 732, namen plačila donacija, sklic 00 290011.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka in potrudili se bomo, da bodo vaša sredstva porabljena namensko, za bolj kakovostno življenje naših otrok.

 Oktober 2021                                              UO ŠOLSKEGA SKLADA

Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021

(Skupno 401 obiskov, današnjih obiskov 1)