KNJIŽNICA

Šolska knjižnica razvija bralno kulturo uporabnikov in podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim zaposlenim na šoli.

Uporabniki  najdejo v knjižnici leposlovno gradivo za prosti čas, domače branje in (slovensko, angleško, nemško) bralno značko, strokovno literaturo z vseh področij  in mladinski tisk. Na voljo je okrog 14.000 enot gradiva.

V knjižnici je treba upoštevati pravila izposoje oz. vračanja gradiva ter pravila obnašanja. Izposojevalni rok za knjižnično gradivo je  21 dni. Ob koncu šolskega leta učenci vso gradivo vrnejo v knjižnico. V dogovoru s knjižničarko je treba izgubljeno novejše knjižnično gradivo nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom, pri starejših knjigah pa se v dogovoru z računovodstvom zaračuna ena tretjina trenutne vrednosti knjige.

KNJIŽNICA JE ODPRTA

Za potrebe pouka oz. šolskega dela lahko učenci, ki se držijo knjižničnega reda,  uporabljajo knjižnico vsak dan od 7.00 do 14.10.

Knjižničarka: Simona Funtek               Tel. št.: 03 7778 441


To šolsko leto vnašamo gradivo v spletni  katalog Cobiss, zato lahko učenci iščejo gradivo s pomočjo obeh katalogov.

Spletni katalog v COBISS-u   

Katalog WinKnj

(Skupno 1.894 obiskov, današnjih obiskov 1)