KNJIŽNICA

Šolska knjižnica razvija bralno kulturo uporabnikov in podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim zaposlenim na šoli.

Uporabniki  najdejo v knjižnici leposlovno gradivo za prosti čas, domače branje in (slovensko, angleško, nemško) bralno značko, strokovno literaturo z vseh področij  in mladinski tisk. Na voljo je okrog 14.000 enot gradiva.

V knjižnici je treba upoštevati pravila izposoje oz. vračanja gradiva ter pravila obnašanja. Izposojevalni rok za knjižnično gradivo je  21 dni. Ob koncu šolskega leta učenci vso gradivo vrnejo v knjižnico. V dogovoru s knjižničarko je treba izgubljeno novejše knjižnično gradivo nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom, pri starejših knjigah pa se v dogovoru z računovodstvom zaračuna ena tretjina trenutne vrednosti knjige.

Za potrebe pouka oz. šolskega dela lahko učenci, ki se držijo knjižničnega reda,  uporabljajo knjižnico vsak dan od 7.00 do 14.30.

Knjižničarka: Simona Funtek               Tel. št.: 03 7778 441


To šolsko leto vnašamo gradivo v spletni  katalog Cobiss, zato lahko učenci iščejo gradivo s pomočjo obeh katalogov.

Spletni katalog v COBISS-u   

Katalog WinKnj

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)