DEŽURSTVO

  NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA

 1. Nadzoruje jutranji prihod učencev v šolo. Nadzoruje situacijo v garderobi, na hodnikih in v razredih.

 2. Preprečuje prepisovanje domačih nalog.

 3. Vzdržuje red pri malici in v odmorih. Preprečuje odnašanje hrane iz jedilnice. Opozarja na kulturo prehranjevanja.

 4. V odmorih vzpodbuja učence, da se razgibajo na svežem zraku (na igrišču).

 5. Opozarja učence, da puščajo torbe v učilnici prejšnje ure.

 6. Ob morebitnih konfliktih ali disciplinskih prekrških ukrepa dežurni učitelj sam. Če je zadeva bolj problematična in je v  dani situaciji ne more rešiti sam, javi razredniku. Še v hujših primerih pa svetovalni službi ali ravnateljici.

 7. Dežurni učitelj poskrbi za učence vozače.

8. Kadar pride do sprememb glede prevozov, zaradi okvare kombijev ali avtobusov, poskrbi za učence vozače dežurni učitelj.

9. Ko je učitelj dežuren, je na šoli od 7.15 do 14.30.

10. Dežurni učitelj spremlja učence na avtobusno postajo ob 14.15 in 14.30 uri.


NALOGE DEŽURNEGA UČENCA

1. Dežurstvo opravljajo učenci predmetne stopnje.

2. Dežurstvo traja prve tri ure, to je od 745 do 1035. Po končanem dežurstvu gre učenec k pouku.

3. Dežurni učenec sprejema prihajajoče v šolo. Vljudno pozdravi vsakega gosta, ga na željo napoti ali pospremi do želene osebe, po možnosti pa tudi vpiše obisk na list.

4. Učenci bodimo gostoljubni do ljudi, ki prihajajo k nam v šolo.

5. Prva naloga, ki jo dežurni učenec opravi, ko zazvoni za pouk, je sledeča: naredi obhod po vseh razredih in vpiše vse manjkajoče učence v razpredelnico. Nato javi vse odsotnosti kuharicam, da so pravočasno seznanjene s številom odsotnih učencev.

6. Dežurni učenec skrbi za red in čistočo v jedilnici. Poskrbi, da bo jedilnica urejena. Dežurni učenec po malici počisti mize, poskrbi za lep izgled jedilnice.

7. Ne dovoli, da učenci puščajo torbe pri pultu ali kjerkoli v jedilnici. Opozori jih, naj torbe odnesejo v garderobo.

8. Dežurni učenec poskrbi, da se pri njegovem pultu ne zadržujejo drugi učenci.

9. Dežurni učenec poskrbi tudi za red in čistočo okrog šole. Urejena okolica je ogledalo naše urejenosti in kulture. Žal smo premalo dosledni pri tem. Okrog šole ležijo papirčki in druge smeti. Dežurni učenec pregleda celotno okolico šole in igrišče ter pobere smeti.

10 .Dežurni učenec nadzoruje red v garderobi. Če opazi, da razredi nimajo urejene garderobe, jih opozori. Če je potrebno, na to opozori dežurnega učitelja.

11. Dežurni učenec opravi še naloge po navodilih delavcev šole.

12. Preden zapusti svoj prostor, na list vpiše svojo odsotnost.

13. Dežurni učenec ne sme samovoljno zapuščati svojega mesta.

14. Dežurni učenec sproti ugaša luči. Velikokrat gorijo luči po nepotrebnem, zlasti v garderobi.

15. Večkrat pregleda stranišča, večnamenski prostor, hodnike in dvorišče pred šolo.

16. Vse pomanjkljivosti, ki jih je opazil, zapiše na list in obvesti dežurnega uč

17. V času dežurstva si mora prepisati novo učno snov in se pozanimati za naloge naslednjega dne.

18. Mapo z dežurnimi listi dvigne zjutraj v tajništvu, ob koncu dežurstva jo vrne ravnateljici.

(Skupno 1.112 obiskov, današnjih obiskov 1)