ŠOLSKI SKLAD

Prošnja za donacijo v Šolski sklad OŠ Blaža Arniča Luče

Spoštovani!

Na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče deluje  Šolski sklad, ki ga upravlja sedemčlanski upravni odbor  predstavnikov staršev in šole.

Šolski sklad pridobiva sredstva z organizacijo raznih dobrodelnih prireditev, s prostovoljnimi prispevki staršev, občanov, donacijami podjetij, donacijami iz dohodnine, zbiranjem odpadnega papirja in iz drugih virov.

Sklad sredstva porablja za financiranje dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira: pomoč socialno šibkim učencem za plačilo prehrane in ostalih dejavnosti na šoli, subvencioniranje šole v naravi in drugih izven šolskih dejavnosti (ekskurzije, kulturni, športni in naravoslovni dnevi, predstave itd.),  nakup posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,  sredstva za zviševanje standarda pouka in drugo.

Upravni odbor je pripravil načrt pridobivanja  sredstev za šolsko leto 2022/2023:

  • zbiranje odpadnega papirja
  • božično novoletni bazar
  • dobrodelni koncert z gosti
  • zbiranje sredstev z donacijami podjetnikov
  • zbiranje prispevkov na raznih prireditvah
  • zbiranje sredstev z donacijami od dohodnine

Če imate možnost, vas vljudno prosimo za vaš donatorski prispevek na transakcijski račun Šolskega sklada, mi pa vam bomo posredovali donatorsko pogodbo in  potrdilo o plačilu donacije.

Številka podračuna Šolskega sklada OŠ Blaža Arniča Luče je:

TRR: SI56 0110 0600 8352 790, namen plačila donacija, sklic 00 290011.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka in potrudili se bomo, da bodo vaša sredstva porabljena namensko.

November 2022

UO ŠOLSKEGA SKLADA                                                       RAVNATELJICA

predsednica Polona Škrubej                                                      Andreja Urh


Dopis – del dohodnine za šolski sklad

Obrazec in navodila za namenitev dela dohodnine za šolski sklad


Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023

Pravila šolskega sklada

(Skupno 687 obiskov, današnjih obiskov 1)