ŠOLSKI SKLAD

Na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče deluje  šolski sklad, ki ga upravlja sedemčlanski upravni odbor. Sklad vodi predsednica Polona Škrubej, članice UO šolskega sklada so Jasmina Voler, Katja Štiftar, Irena Krivec, Nina Atelšek, Marija Robnik in Tadeja Robnik.

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zbiranja odpadnega papirja in iz drugih virov.

Sklad sredstva porablja za financiranje dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira: pomoč socialno šibkim učencem za plačilo prehrane in ostalih dejavnosti na šoli, subvencioniranje šole v naravi in drugih izven šolskih dejavnost (ekskurzije, kulturni, športni in naravoslovni dnevi),  nakup posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,  sredstva za zviševanje standarda pouka in drugo.

Članice upravnega odbora so na oktobrski seji naredile načrt pridobivanja  sredstev za šolsko leto 2020/2021:

  • zbiranje odpadnega papirja (sredstva bomo namenili za financiranje poletne in zimske šole v naravi)
  • novoletni dobrodelni koncert z vstopnino
  • zbiranje prostovoljnih prispevkov na raznih prireditvah v šoli in kraju
  • zbiranje sredstev od donatorjev.

Če imate možnost, vas vljudno prosimo za vaš donatorski prispevek na transakcijski račun šolskega sklada, mi pa vam bomo posredovali donatorsko pogodbo oz.  potrdilo o plačilu donacije.

Številka podračuna šolskega sklada OŠ Blaža Arniča Luče je:

TRR: 01267-6030666732, namen plačila donacija, sklic 00 290011.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka in potrudili se bomo, da bodo vaša sredstva porabljena namensko, za bolj kakovostno življenje naših otrok.

 Oktober 2020                                              UO ŠOLSKEGA SKLADA

Poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto 2019/2020

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)